Консультування з питань оподаткування

Консультування з питань оподаткування “Нашою головною задачею є надання консультацій з питань оподаткування в повсякденній діяльності Вашої компанії. Також ми пропонуємо планування або перевірку міжнародних моделей оподаткування, співпрацюючи разом із місцевими та іноземними партнерами у відповідних країнах.”

Консультування з питань оподаткування

Наше розуміння консультування з питань оподаткування

Консультування з питань оподаткування – це мистецтво організації та ведення власного бізнес-процесу в найоптимальніший спосіб, водночас дотримуючись вимог законодавства та місцевих податкових органів.

Місцеві труднощі: спори з питань оподаткування

Незважаючи на те, що реформа податкового законодавства в Україні вже розпочата прийняттям Податкового кодексу та низки інших законів та підзаконних актів, українське податкове законодавство все ж таки містить окремі положення, що часто суперечать одне одному чи є неоднозначними. Крім того, дуже часті зміни у податкових законах призводять до того, що маючи власних спеціалістів у сфері податкового обліку, клієнти змушені звертатися за консультаціями чи незалежною професійною думкою з метою встановити діючі податкові правила у різні періоди діяльності та відповідні наслідки у разі необхідності коригування звітності та сплати штрафних санкцій.

Відповідно до нового Податкового кодексу нещодавно почав діяти принцип, згідно з яким податковий облік повинен базуватись на основі бухгалтерського. У будь якому випадку, розбіжностей між даними обліками уникнути не вдасться. Численні операції обробляються нерівномірно і часом важкі для розуміння.

Крім того, дуже часті коригування податкових законів призводять до того, що маючи власних спеціалістів у сфері податкового обліку, клієнти звертаються за консультаціями чи незалежною професійною думкою з метою встановити діючі податкові правила у різні періоди діяльності та відповідні наслідки у разі необхідності коригування звітності та сплати штрафних санкцій.

Наше рішення: Комплексне консультування і далекоглядне планування

Ми пояснюємо українську систему оподаткування, вирішуємо податкові проблеми, а також надаємо активні бізнес-рішення для Ваших індивідуальних та комплексних потреб.

Зокрема, наші послуги по консультуванню з питань оподаткування включають:

  •   консультування з питань оподаткування на етапі заснування бізнесу
  •   консультування з питань оподаткування і оптимізація в рамках повсякденної діяльності
  •   податкова експертиза (перевірка дотримання чинного податкового законодавства)
  •   консультування щодо витрат, які не підлягають включенню до податкового обліку, аналіз податкових      різниць та правильності відображення витрат бізнесу у податковому обліку
  •   ПДВ-планування
  •   податкове планування – в тому числі міжнародних операцій

Клієнти